Οικονομικά Στοιχεία

ΡΟΑΓΙΑΛ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2008 (6/9/2006 έως 30/6/2008)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2009 (01/07/2008 έως 30/6/2009)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2010 (01/07/2009 έως 30/6/2010)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2011 (01/07/2010 έως 30/6/2011)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2012 (01/07/2011 έως 30/6/2012)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2013 (01/07/2012 έως 30/6/2013)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 61343/58/Β/06/011